Minifestival "Come together"

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Minifestival "Come together"

Ukulelefan
God ide - jeg vil gerne deltage.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minifestival "Come together"

Henrik
Jeg deltager også;-)
Her er lidt mere foreløbigt information om festivalen:

Festivalen afholdes i weekenden d. 4-5 feb 2012 i Hvalsø Kulturhus, Sjælland. Vi satser på at lave koncerter, åben scene, workshops, erfaringsudveksling og andre sociale aktiviteter.
Gode ideer og forslag modtages: post@henrikbruun.dk
Fan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minifestival "Come together"

Fan
In reply to this post by Ukulelefan
God ide. Jeg vil gerne tiltage.