Nyt (ekstra) ukuleleforum på Facebook

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nyt (ekstra) ukuleleforum på Facebook

Michael
Hej. Jeg har lavet et ekstra forum på FB. Det hedder "Ukuleleforum Danmark" og er en side hvor vi kan uploade videoer til hinanden. Kig forbi og klik "synes godt om" så får du nyheder der fra...