Ukulele stemt i Bb?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ukulele stemt i Bb?

Meretchen
Er der nogen, der ved, om man kan få en ukulele, der kan tåle at blive stemt i H eller Bb?

Jeg er ved at lære en ræddi god sang, der går op på det høje G i C-dur, og jeg vil gerne have den liiidt ned, men jeg kan ikke alle de akkorder, man skal bruge, hvis den skal transponeres.