Ukulele til venstrehånd

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ukulele til venstrehånd

Millah
Hejsa

Kan en symmetrisk ukulele bruges til venstrehånd ved at vende den om?