Undervisning

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Undervisning

Ukulelefan
Der er to ukulelespillere fra Århus der efterspørger undervisning i Århusområdet. Er der nogen der vil? eller kender nogen?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Undervisning

Astrid
Jeg vil hvertfald MEGET gerne vide om der er noget. Har eftersøgt det rimelig længe! :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Undervisning

eric.werk
Jeg vil også gerne deltage i et Ukulele kursus for viderekommende (altså ikke kun tre akkorder) i Århus området. Er mobil og fleksibel men kan kun om aftenen -- så sent som muligt! Børnene skal helst sove inden jeg får "fri"... :-)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Undervisning

eric.werk
Jeg har fået et tilbud om ukulele undervisning fra "De Originale Kopier", www.deoriginalekopier.dk

De tilbyder at lave enkeltundervisning for 300 kr/time, formodentlig på Kassernen (Langelandsgade). Det er muligt at vælge tirsdag, onsdag eller torsdag.

Interesserede kan sende en mail til: mail@deoriginalekopier.dk