sammenspil i århus?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

sammenspil i århus?

Helena Lange
Hej:-) Jeg er en begynder tenor ukulele spiller (fik den for 2 måneder siden), og jeg synes det kunne være rigtig sjov at møde andre der spiller og som måske kunne komme lærer nogle fifs videre. Jeg bor i Århus, så hvis man kunne være interesseret må man rigtig gerne skrive til min mail helena.lange@hotmail.com.
Bedste hilsner Helena
p.s jeg bider ikke