skifte strenge

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

skifte strenge

peppe
hvordan skifter man strenge på sin ukulele?? Hjælp tak..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: skifte strenge

morfar
prøv at se på www.kalabrand/support.com og find video restring your ukulele.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: skifte strenge

morfar
In reply to this post by peppe
Fandt lige dettestrenge