ukulele til venstrehåndede

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ukulele til venstrehåndede

Cecilie
Jeg ville rigtig gerne købe en ukulele, som er lavet til venstrehåndede, men jeg kan ikke rigtig finde et godt sted. Jeg bor omkring Roskilde/Køge området, så hvis i kendte et godt sted, kunne det være dejligt :)